Banner1

ETAPY REKRUTACJI

 1. Rejestracja 
  Pierwszym etapem rekrutacji jest zarejestrowanie się w naszej bazie danych. Uwaga: rejestracja jest BEZPŁATNA i nie pociąga ŻADNYCH ZOBOWIAŃ. Do zarejestrowania się niezbędne jest CV (napisane w języku angielskim) ze zdjęciem. Wymagane jest również ukończenie 18 lat oraz posługiwanie się językiem angielskim.
 2. Wstępna selekcja
  Po zarejestrowaniu dokonujemy wstępnej selekcji. Jeśli CV Kandydata spełnia nasze oczekiwania pod względem formalnym, reprezentant Agencji kontaktuje się z Kandydatem w ciągu 48 godzin. Rozmowa odbywa się w języku angielskim i wówczas zostaje przeprowadzony kolejny etap selekcji lub kandydat zyskuje od razu akceptację.
 3. Profil zawodowy
   Wyselekcjonowani Kandydaci do pracy otrzymują profesjonalny profil zawodowy w naszej bazie danych. 
 4. Właściwa rekrutacja
   Następuje etap, w którym aktywnie poszukujemy najbardziej atrakcyjnych ofert pracy, które są zgodne z profilem zawodowym Kandydata.
 5. Selekcja
   Kiedy pojawi się odpowiednia oferta pracy, Kandydat przechodzi rozmowę kwalifikacyjną w naszym biurze (osobiście lub zdalnie, za pośrednictwem komunikatora Skype). Po pomyślnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej, Kandydat jest kontaktowany bezpośrednio z potencjalnym Pracodawcą / Pracodawcami.
 6. Rozmowa kwalifikacyjna z Pracodawcą
   Następuje ostateczna rozmowa kwalifikacyjna na oferowane stanowisko. Od wyniku tej rozmowy zależy decyzja Pracodawcy o ewentualnym zaoferowaniu kontraktu. Kandydat ma prawo zadecydować, czy dana oferta pracy mu odpowiada. Jeśli nie, agencja EuroHunters kontynuuje poszukiwania. Okres aktywnego poszukiwania pracy dla Kandydata przez naszą Agencję wynosi 3 miesiące. Po upływie tego czasu, jeśli proces rekrutacji nie zostanie zakończony sukcesem, profil zawodowy Kandydata nadal pozostaje w naszej bazie (chyba, że Kandydat nie wyrazi na to zgody) i jest brany pod uwagę za każdym razem, gdy wpłynie do nas odpowiednia oferta pracy. Oznacza to, że kontaktujemy się z Kandydatem dopiero wtedy, gdy pojawi się oferta pracy nastanowisku odpowiadającym jego kompetencjom.